تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرگزارش تصویری جلسه بصائر 4 مورخ 1395/11/06


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(1).jpg

[ میزبان : برادران ابراهیمی ]

[ عکاس : سپهر ابراهیمی ]

[ برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب بروید . ]
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(2).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(3).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(4).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(5).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(6).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(7).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(8).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(9).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(10).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(11).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/H-Bahman-BASAER4%20(12).jpg
کدستان