تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرگزارش جلسه بصائر6(ترم سوم)جلسه بصائر6
میزبان:محمد صادق مسچی
  عکاس:علیرضا نوده فراهانی
                                                                                              متن:محمد مهدی فولادوند

به نام خدا                        جلسه بصائر۶                               مورخ۷\۱۱\۹۵
میزبان:آقای مسچی       
                                     قرآن:استاد توسلی
سوره ی مبارکه واقعه قرائت شد و بچه هاهم آن را قرائت کردند.
سوالات:
۱-کوچک ترین آیه قرآن کدام است؟آیه۶۴سوره الرحمن

۲-بزرگ نرین آیه قرآن کدام سوره است؟آیه۲۸۲سوره بقره
۳-عروس قرآن کدام سوره قرآن است؟سوره ی  الرحمن
۴-مادر قرآن کدام سوره است؟سوره حمد
بحث آزاد:استاد تنها
داستان کوتاه
روزی حضرت موسی از خداوند می پرسد که همسایه من در بهشت چه کسی است؟خداوند می گوید یک قصاب در فلان شهر.آن حضرت می فرماید:قصابی که شغل مکروهی است!چطور می شود که او همسایه من باشد؟حضرت موسی حرفش را از خداوند پس می گیردوبه آن شهر می رود و خانه آن مرد قصاب را پیدا می کند.هنگام خوردن نهار آن مرد قصاب برای حضرت موسی(ع)غذا می کشد و یک غذای دیگر می کشد.حضرت موسی می گوید:ببخشید مزاحم خانواده ات شده ام.مرد قصاب می گوید:من زن و بچه ای ندارم فقط یک مادر پیری دارم که از او نگهداری می کنم.آن قصاب در اتاق راباز می کند ویک سبد را به پایین می آورد و به مادرش غذا می دهد.  حضرت موسی از آن مرد قصاب می پرسد چرا مادرت را در سبد گذاشته ای؟؟می گوید می ترسم موقعی که من نیستم حیوانی بیاید و به او آزار برساند.حضرت موسی به فکر فرو رفت و فهمید که به این علت که او به مادرش نیکی و خوبی می کند.این مرد راخداوند همسایه او در بهشت قرار داده است.
احکام:استاد تورنه
ما انسان ها قبل از خوردن صبحانه،نهار وشام دست خود را می شوییم.اگر چند وقت دست خود را نشوییم تغییر رنگ می دهد.نماز هم مانند همین است.رسول اکرم حضرت محمد مصطفی(ص)نماز را به چشمه آبی تشبیه کرده است که در برابرخانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز ۵مرتبه خود را در آن شست و شو دهد؛پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.اما اگر این کار را انجام ندهد آلودگی کم کم تمام بدن او را فرا می گیرد و از خداوند و اطرافیانش دور می شود.

تهیه و تنظیم:محمد مهدی فولادوند

تصاویر
جهت مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ تر بر روی آن کلیک نمایید.


تهیه و تنظیم:علیرضا نوده فراهانی

کدستان