تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائراطلاعیه : نفرات برتر مسابقات روخوانی و روانخوانی ، حفظ ، اذان ، قرائت مجلسی


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Qurani/Rookhani.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Qurani/Soore.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Qurani/Azan.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Qurani/Gheraat.JPG
کدستان