تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائراطلاعیه : نفرات برتر مسابقات تیراندازی ، شنا ، هندبال (جوانان) ، فوتسال (جوانان و نوجوانان)


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Varzeshi/Tirandazi.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Varzeshi/Shena.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Varzeshi/Handball.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Varzeshi/Footsal.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Natayej-Varzeshi/Footsal-N.JPG
کدستان