تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1395/PES/PES1%20(2).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal11.png نفرات برتر مسابقه PES

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal11.png نفر اول : امیرحسین فرخ نظر (بصائر 3)
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal22.PNGنفر دوم : محمدرضا یعقوبی (بصائر 7)
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal33.pngنفر سوم : محمدرضا نوده (بصائر 6)
کدستان